بنا به گزارش الشرق‌الأوسط جمعه ۱۰بهمن چند روز قبل از صدور حکم علیه اسدالله اسدی دیپلمات سابق ایرانی که متهم به تروریسم می‌باشد، بیش از ۲۰ دیپلمات و وزرای خارجه پیشین خواستار شدند که مسئولیت مستقیم تعرضهای رژیم ایران در اروپا و خصوصاً تلاش برای انجام انفجار در گردهمایی اپوزیسیون ایران در فرانسه برعهده ظریف گذاشته شده و او مورد حسابرسی قرارگیرد.

در بیانیه‌یی که «االشرق‌الأوسط» نسخه‌ای از آنرا دریافت کرد مقامات سیاسی سابق اروپا تهران را مورد انتقاد قرار داده و تأکید کردند که صرف‌نظر از رأیی که دادگاه آنتورپ بلژیک در ۳فوریه در مورد اسدی صادر خواهد کرد بروکسل باید از نزدیکی با رژیم ایران دست بردارد.

جمعه ۱۰ بهمن ماه  ۱۳۹۹