در پی تخریب مصلای اهل سنت ایرانشهر روز جمعه ۱۰ بهمن ۹۹، مردم بلوچ از مناطق مختلف در یک نماز جمعه اعتراضی شرکت کردند. جمعیت نماز گزاران در مسجد جامع نور به حدی بود که در بیرون مسجد و کوچه و خیابان ها نیز مملو از مردم بوده و خیابان نور به طور کامل بسته شده است.
مولوی ملازهی در این تجمع با اشاره به هزینه ساخت فنداسیون مصلای اهل سنت که از طریق کمک های مردمی جمع آوری شده است، گفت: ”چهار میلیارد تومان هزینه ابتدایی برای ساخت فنداسیون مصلا از طریق کمک های مردمی صرف شده بود که در کوتاه ترین زمان مملکن شورای تامین و سپاه پاسداران آن را تخریب کرده و از بین برده است.“
وی با مخاطب قرار دادن فرمانداری و ارگان های نظامی رژیم در ایرانشهر، افزود: ”از روزی که ما کار ساخت مصلای اهل سنت را متوقف کردیم دو سال می گذرد، پس با چه دلیل و منطقی اقدام به تخریب آن کردند و خواستار تغییر کاربری آن هستند در حالی که کاربری عیدگاه برای همیشه همینگونه باقی خواهد ماند و قابل تغییر نیست.“

جمعه ۱۰ بهمن ماه  ۱۳۹۹