جان کربی، سخنگوی پنتاگون، روز پنجشنبه ۹بهمن۹۹ در نخستین نشست خبری خود رژیم ایران را «عنصری مخرب» در منطقه خواند و هشدار داد، برنامه‌های هسته‌یی و موشکی رژیم و حمایت آن از تروریسم تهدیدی برای خاورمیانه است.

سخنگوی پنتاگون در نشست خبری خود گفت: «ایران هم‌چنان در منطقه یک عنصر مخرب است و در سراسر خاورمیانه به حمایت از تروریسم ادامه می‌دهد. (رژیم) ایران هم‌چنان برای دوستان و شرکای ما در آن منطقه تهدید ایجاد می‌کند. برنامه موشک بالستیک آنها فعال است و اخیراً هم سانتریفوژهای خود را به کار انداخته‌اند».

سخنگوی پنتاگون افزود: «آمریکا منافع امنیت ملی مهمی در خاورمیانه و به‌ویژه در خلیج‌فارس دارد و دوستان و شرکایی در منطقه دارد که نسبت به آنها متعهد است و ما هم‌چنان به نفع خود می‌دانیم با اقدامات تروریستی (رژیم) ایران در سراسر منطقه مقابله کنیم.

رژیم ایران هم‌چنان به اقدامات خشونت‌آمیز چشمگیر و خاص خود ادامه می‌دهد و ما با استفاده از امکانات خود تا حد ممکن از این اقدامات جلوگیری می‌کنیم».

کربی هم‌چنین با اشاره به حضور نظامی آمریکا در عراق و سوریه گفت: «در این مقطع این حضور نظامی با هدف مقابله با داعش صورت می‌گیرد».

سخنگوی پنتاگون هم‌چنین از تماس تلفنی لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، و همتای فرانسوی‌اش فلورانس خبر داد و گفت: دو طرف در مورد روابط استراتژیک دو طرف، ثبات کشورهای آفریقایی، مقابله با تروریسم و شیوع کرونا و وضعیت عراق، افغانستان و خاورمیانه گفتگو کردند.

جمعه ۱۰ بهمن ماه  ۱۳۹۹