حامد اسماعیلیون از خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی: یکی از دانشجویان معترض به سقوط هواپیما را به یک سال زندان محکوم کرده‌اند و به انجام پژوهش درباره‌ی سرنگونی هواپیمای ایرباس ایرانی در سال ١٣۶٧. حکم امروز دریافت شده است.
از تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران که به مقامات جمهوری اسلامی گفته بودند #از_شما_بیزاریم شکایت شده است و شاید عاقبتی مشابه در انتظار آن‌ها باشد.
تعداد زیادی دانشجو و فعال سیاسی و اجتماعی به این دلیل در زندانند و مسافران هواپیما در خاک.
جنایتکاران اما کجا هستند؟ علی شمخانی با طالبان جلسه دارد، حاجی‌زاده برای علی رضوانی به خواستگاری می‌رود، سلامی با دستگاه مستعان دنبال عوامل ترور فخری‌زاده می‌گردد، جواد ظریف برای نشریات امریکایی مقاله می‌نویسد، روحانی لابد پای منقل است و علی خامنه‌ای منتظر هفتمین رییس‌جمهور امریکا در دوران حیات سیاسی‌اش است که بخت گره‌خورده‌اش را باز کند.
رد این خون هنوز روی خاک پیداست. اما انگار غافلند. جوانان مردم را به حکم دادگاه به زندان می‌فرستند و مجبور به بررسی جنایتی می‌کنند که خودشان در اتفاق افتادنش نقش اساسی داشتند تا یک جنایت دیگر را به فراموشی بسپرند. جماعتِ رذل و آدمکش.

جمعه ۱۰ بهمن ماه  ۱۳۹۹