طبق گزارش دریافتی و به نقل از منابع فعال حقوق بشر در ایران عباس دهقان درویش گنابادی و از زندانیان عقیدتی به ۱۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت دیه محکوم شد.

بر اساس این گزارش، عباس دهقان در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۲۸ «دادگاه» انقلاب تهران به ریاست «قاضی» محمدرضا عموزاد از بابت اتهام «اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ «دادگاه» تجدیدنظر استان تهران به ریاست «قاضی» احمد زرگر عینا تایید شد.

آقای دهقان همچنین در بخش دوم پرونده خود توسط شعبه ۱۱۴۶ «دادگاه» کیفری تهران به ریاست «قاضی» علیرضا پاشافر از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام «توهین به مامورین» به ۶ ماه حبس، از بابت اتهام «ضرب و جرح بسیجیان» به ۲ سال حبس و ۱۴۰ میلیون تومان دیه و از بابت اتهام «شروع به قتل محمدحسین حدادیان» به ۳ سال حبس، مجموعا ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۱۴۰ میلیون تومان دیه محکوم شده است.

لازم به یادآوری است که آقای دهقان در جریان واقعه گلستان هفتم در سحرگاه ۱ اسفندماه ۹۶ به همراه صدها تن دیگر از دروایش بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او در سال ۹۷ برای پروندهای که در «دادگاه» جنایی برای او باز شده بود مدت هفتاد روز تحت بازجویی قرار گرفت. وی در نتیجه‌ی ضربات پیاپی که در بازجویی به گوش او وارد کرده بودند، دچار نوعی از سکته و عفونت شدید شد. آقای دهقان همچنین در تاریخ ۹ مهرماه ۹۷ از زندان تهران بزرگ به بند ۲-الف سپاه در زندان اوین منتقل و مدتی بعد به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد. این درویش گنابادی پس از بازداشت به مدت ۶ ماه در بازداشتگاه نیروی انتظامی شاپور نگهداری میشد.

گفتنی است که آقای دهقان سالها قبل یکی از کلیه‌هایش را به شکل انساندوستانه و رایگان به یک بیمار نیازمند اهدا کرده بود. وی هم اکنون تنها یک کلیه دارد و قوای جسمی او در نتیجه‌ی اعتصاب غذا و تحمل بار روانی بازجوییها به شدت تحلیل رفته است. این امر آقای دهقان را در زمان شیوع ویروس کرونا در زندانها، در معرض آسیب پذیری جدی در مقابل ابتلای احتمالی به بیماری کرونا قرار داده است.

عباس دهقان متولد ۱۳۶۶، پدر دو فرزند، درویش گنابادی و از مدیران وبسایت مجذوبان نور است، وی هم اکنون در زندان تهران بزرگ بسر میبرد.

شنبه ۱۱بهمن ماه  ۱۳۹۹