سایت‌ حکومتی سلامت نیوز ۱۱بهمن نوشت: «دکتر کرمانپور، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام پزشکی درباره واردات واکسن روسی کرونا به کشور که تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را ندارد، گفت: «هر واکسنی که معتبر باشد و از نظر مجامع علمی و داخلی از جمله سازمان بهداشت جهانی و سازمان غذا و داروی کشور تاییدیه داشته باشد، از روز اول گفتیم هر واکسنی با این دو مشخصه به کشور وارد شود قابل استفاده است و مورد تأیید است. اگر بخواهیم واکسن کرونا را از خارج از کشور وارد کنیم حتماً باید این دو خصوصیت را داشته باشد. مسئولیت هر نوع واردات واکسن و تزریق آن با وزارت بهداشت است و طبیعتاً کسانی که نخواهند واکسن مصوبه سازمان بهداشت جهانی را داشته باشند مسئولیتش را باید بپذیرند و بقیه هم این واکسن را تزریق کنند».

  یکشنبه ۱۲ بهمن۱۳۹۹