وبسایت الحره در گزارشی از درگیریهای لبنان روز یکشنبه ۱۲بهمن، نوشت: در پی فراخوانها برای اعتصاب، نیروهای امنیتی لبنان در تلاش برای دور کردن معترضان از محدوده مجتمع دولتی طرابلس، نارنجک‌های گاز اشک‌آور به سمت معترضان پرتاب کردند.
پس از سلسله‌ای از اعتراضات در شش روز گذشته و همزمان با فراخوانها به تحصن در میدان نور طرابلس، ارتش لبنان اقدام به نصب موانعی در کلیه معابر منتهی به این میدان نموده و کلیه افرادی که به آن وارد می‌شدند را مورد بازرسی قرار می‌دادند ولی با همه این محدودیتها، تعدادی از فعالان در میدان شهدای بیروت تجمع نموده و یک تجمع در همبستگی با طرابلس و ساکنانش برگزار کردند.
تظاهر کنندگان در حالی که پلاکارد‌هایی در همبستگی با شهر طرابلس و در محکومیت فروپاشی اقتصادی و معیشتی در کشور و بالا رفتن میانگین فقر و گرسنگی را در دست داشتند، از میدان شهدای بیروت به سمت طرابلس حرکت کردند. معترضان بر خواسته‌هایشان مبنی بر کناره‌گیری حاکمیت سیاسی تأکید کرده و مسئولیت اوضاع روبه زوال کشور بر عهده آن گذاشتند.

  دوشنبه ۱۳ بهمن۱۳۹۹