مهران نارویی زندانی بلوچ صبح روز دوشنبه اعدام شد
ماشین کشتار و اعدام حاکمیت آخوندی صبح روز دوشنبه ۱۳بهمن مهران نارویی هموطن بلوچ را در زندان دستگرد اصفهان اعدام کرد. مهران نارویی ۳۴ساله و لیسانس علوم سیاسی داشت. وی همراه با انور نارویی که در تاریخ پنجشنبه ۹ بهمن‌ماه حکم اعدامش به اجرا درآمد، بازداشت شده بود.
در همین حال روز دوشنبه ۱۳بهمن، بیش از ۵ زندانی محکوم به اعدام برای اجرای حکم به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.
نام دو تن از این زندانیان میلاد تاجیک ۲۳ ساله و محمد چزانی اعلام شده است.
حکم اعدام این زندانیان قرار است روز چهارشنبه به اجرا در بیاید.

سه شنبه ۱۴بهمن۱۳۹۹