رحیمه کرد تمیمی روز شنبه ۱۱ بهمن، توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل خود بازداشت و به زندان زاهدان منتقل شد. گفته می‌شود همسر وی فعال سیاسی بوده و بازداشت خانم تمیمی به دلیل تداوم ارتباط او با همسرش صورت گرفته است.
رحیمه تمیمی روز جمعه ۱۰ بهمن به اداره اطلاعات زاهدان احضار شد. در پی عدم مراجعه وی، ماموران اداره اطلاعات او را در منزل شخصی‌اش بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل کردند.
در گزارش کمپین فعالین بلوچ به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “خانم تمیمی به مدت ۲۴ ساعت در قرنطینه اداره اطلاعات زاهدان بازداشت بوده و پس از آن به یکی از بندهای زندان زنان منتقل شده و از بند نگهداری او اطلاعی در دسترس نیست”.
گفته می شود که خانم تمیمی یک کودک ۵ ساله دارد.

چهارشنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۹