خبرهای رسیده از سوسنگرد حاکی از بازداشت ناگهانی سه جوان کارگر توسط ماموران وزارت اطلاعات و بی خبری و نگرانی خانواده این جوانان از وضعیت عزیزانشان است.

یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود به کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام گفت: «روز یکشنبه ۱۲ بهمن ۹۹ ماموران وزارت اطلاعات سه جوان کارگر را بدون ارائه هیچ حکمی بازداشت کردند».

بر اساس گفته های این منبع، این جوانان بنامهای ایوب شریفی ۲۹ ساله، متاهل، حسن حلفی شریفی ۲۳ ساله، متاهل و یوسف شریفی ۲۶ ساله، متاهل می باشند که توسط ماموران اطلاعات بازداشت شده اند.

این منبع گفت: «هر سه نفر آنها کارگر و نان آور خانواده شان هستند، اما ماموران وزارت اطلاعات بدون ارائه هیچ حکمی هر سه نفر را دستگیر کرده و پس از چند ساعت برای بازجویی به تهران برده اند. خانواده آنها در سوسنگرد هستند و امکان رفتن به تهران و پیدا کردن عزیزانشان برایشان خیلی سخت است. با اینحال آنها حتی نمی دانند که کجا باید دنبال فرزندانشان بگردند و هیچکس هیچ پاسخی به آنها نمیدهد».

همین منبع افزود: «ایوب شریفی را در خیابان و حسن حلفی شریفی را در محل کارش دستگیر کرده اند. از علت دستگیری و انتقال ناگهانی آنها به تهران اطلاعی در دست نیست و خانواده این سه جوان نگران سرنوشت فرزندانشان هستند. آنها از همه مردم و سازمانهای مدافع حقوق بشر درخواست کمک دارند تا صدای فرزندانشان باشند».

چهارشنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۹