روزچهارشنبه چهاردهم بهمن ماه ۹۹ یک شهروند سوخت بر بلوچ با هویت خلیل سرمستی که با وسیله شخصی خود یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در حال سوختبری در حوالی منطقه گوربند شهرستان میناب بود، توسط مامورین امنیتی بدون دادن ایست و یا اقدام قانونی جهت متوقف کردن او را به رگبار بسته اند که در نتیجه آن او از جاده منحرف گشته و خودروی وی واژگون شده و خودرو و او نیز طعمه حریق می‌شود او نیز جان خود را از دست میدهد .

چهارشنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۹