زندانی سیاسی ۶۱ساله غلامحسین کلبی که در بیست و یکمین سال حبس خود در زندان شیبان اهواز بسر میبرد، از ناحیه گردن و کمر دچار سوختگی شدید با آب جوش حمام زندان شده اما عوامل زندان تنها به دادن پماد سوختگی اکتفا کرده و از انتقال فوری وی به بیمارستان جلوگیری کرده اند.
سوختگی بدن این زندانی سیاسی با آب جوش حمام رخ داد. چرا که سیستم آب حمام زندان شیبان خراب است و معمولا آب گرم ندارد. اما بدلیل خرابی سیستم بعضا آب جوش پرفشار به ناگاه وارد دوش می شود.
یک منبع مطلع گفت: «مشکلات آب گرم بند پنچ زندان شیبان تمامی ندارد. بیشتر وقتها آب گرم برای حمام رفتن وجود ندارد و وقتی که آب وصل می شود، مرتبا قطع و وصل شده و یکباره آب جوش و بخار شدید از لوله خارج میشود و روی سر زندانی می ریزد؛ همین اتفاق برای غلامحسین افتاد و گردن و کمرش سوخت. اما او را به بیمارستان نبرده و فقط به دادن پماد سوختگی اکتفا کردند».
زندانی سیاسی غلامحسین کلبی در حالی محروم از رسیدگی پزشکی نگهداری می شود که وارد بیست و یکمین سال حبس خود شده است.

چهارشنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۹