سازمان غیردولتی فریدم هاوس یا خانه آزادی، طی گزارشی از ۶۰۸مورد اذیت و آزار و تهدید دولتها علیه کنشگران برون‌مرزی را مستند کرده و می‌گوید رژیم ایران سرکوب مخالفان خارج از کشور را با شیوه‌های مختلف از جمله ربودن آنها، از سر گرفته است.
این سازمان غیردولتی که مقر آن در واشنگتن است، طی گزارشی، موارد ارعاب، سرکوب و تهدید دولتها علیه مخالفان و منتقدان برون‌مرزی را بیان کرده است.
فریدم هاوس در ادامه گزارش خود نوشته است که در بسیاری از کشورها از ابزارها و شیوه‌های مختلفی برای سرکوب کردن مخالفان و فعالان برون‌مرزی و اعمال فشار به آنها استفاده می‌کنند؛ از تهدید در فضای مجازی یا آزارهای روحی گرفته تا خبرچینی و تعقیب و کنترل آنها توسط عوامل‌شان. ضبط گذرنامه یا عدم صدور آن و تحت فشار گذاشتن اعضای خانواده منتقدان از دیگر نمونه‌های این آزارها قید شده است.
فریدم هاوس در ادامه خاطرنشان کرده است که رژیم ایران در سال‌های اخیر، در استفاده از چنین تاکتیک‌هایی دوباره فعال شده است و از سال۲۰۱۴ تاکنون، پنج ترور و سوءقصد در سه کشور دیگر انجام شده است .

 

 

جمعه ۱۷ بهمن۱۳۹۹