روز چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ پاسداران جنایتکار در ارتفاعات مرزی سردشت به سوی دسته‌ای از کولبران شلیک کرده و یک کولبر جوان را به قتل رساندند.
وی خالد احمدپور اهل روستای ورده از توابع سردشت دارای دو فرزند است.
ضمنا روز دوشنبه ۱۳ بهمن کولبر جوان دیگری با نام هادی رضایی در حین کولبری در رتفاعات مرزی مریوان با شیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران به شدت مجروح و جهت مداوا به مراکز درمانی سنندج منتقل شده است.
همان روز یک کولبر به نام هاشم حسنی ۳۳ ساله با شلیک مستقیم نیروهای رژیم در هنگ مرزی ارتفاعات مرزی ”هه‌نگه‌ژال“ بانه به قتل رسید.

جمعه ۱۷ بهمن۱۳۹۹