طی ماه گذشتە میلادی دست کم ١١٥ شهروند کُرد بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و عقیدتی توسط نیروهای امنیتی نظام بازداشت شدەاند که به طور متوسط روزانه نزدیک به ۴ نفر بازداشت شده و این رقم طی سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق حقوق بشری، طی ماه ژانویه ۲۰۲۱، دست‌کم ١١٥ شهروند کُرد توسط نهادهای امنیتی حکومت ایران بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و عقیدتی بازداشت شدەاند.

بر طبق این گزارش، ١٠٢ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کُردستانی، ۹ شهروند بە اتهام فعالیت مدنی و ۴ شهروند بە اتهام فعالیت عقیدتی و مذهبی بازداشت شدەاند.

بیشترین شهروندانی کە بازداشت شدەاند با ۷۴ مورد در استان آذربایجان‌غربی (ارومیه) ثبت شدە است. در استان کُردستان ٢٧ مورد و در استان کرمانشاه نیز ۱۴ شهروند کُرد بازداشت شدەاند.
دست‌کم ۹ زن، ۴ دانشجو، ۲ معلم و ۳ فعال رسانه‌ای در میان بازداشت شدگان ماه ژانویه هستند.

شنبه ۱۸بهمن۱۳۹۹