به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز پنج شنبه ۱۶ بهمن ماه ۹۹، ماموران سرکوبگر امنیتی به روستای باغبخشی از توابع بخش جلگه زوزن شهرستان خواف در استان خراسان رضوی یورش برده و صدها تن از زنان و مردان بلوچ را بازداشت کرده و با خود بردند.
یک منبع مطلع در این مورد به گزارشگر کمپین گفت: ”یکی از اهالی روستای مهاباد، یک جوان بلوچ از روستای باغبخشی را به قتل رسانده و مردم بلوچ در اعتراض به قتل این جوان در روستای مهاباد اقدام به تجمع اعتراضی کردند.“
این منبع در ادامه گفت: ”پس از یک روز از اعتراض مردم بلوچ، ماموران امنیتی به روستای باغبخشی یورش برده و بیش از ۳۰۰ تن از زنان و مردان بلوچ روستا را همراه با ضرب و شتم بازداشت کرده و با خود بردند.“
این منبع افزود: ”همچنین ماموران امنیتی اموال مردم از جمله گوسفند، خودرو، موتور و … را نیز مصادره کرده و با خود بردند.“
برخی از مردم بلوچ این روستا همچنان در محاصره نیروهای امنیتی قرار دارند و به آنها اجازه ورود و خروج داده نمی شود.

شنبه ۱۸بهمن۱۳۹۹