طی روز گذشته کاربران در شبکه اجتماعی توئیتر با هشتگ مرد آزادی کجاست از این اقدام دلاورانه این هموطن دلیر حمایت کردند.
بر اساس انتشار کلیپی در تاریخ ۱۴بهمن‌ماه هموطنی در خیابان انقلاب فریاد سرمی‌دهد: «مرگ بر رضا شاه، مرگ بر خامنه‌ای، زنده باد آزادی» این اقدام دلیرانه هموطن موج بیداری در میان سایر هموطنان ایجاد کرده است که در توئیتهای زیر می‌توان مشاهده کرد:

توئیت: حرف مرد آزادی دقیقاً نقشه راه ماست ما هم دیکتاتوری سلطنتی رو تجربه کردیم هم مذهبی باید از تاریخ درس بگیریم وقتشه مردم بر مردم حکومت کنند.
توئیت: شیرآهن‌کوه‌مردی از این‌گونه عاشق، میدان خونین سرنوشت به پاشنه‌ٔ آشیل درنوشت. شاملو
توئیت: ولایت و سلطنت را نفی و به آزادی درود گفت. پایبندی به آزادی با ولایت و سلطنت مخالفت دارد‌. حالا بایکوتش می‌کنید اما حرف او حرف میلیونها ایرانی است که از نظامهای فردی، ژنهای برتر، خاندانهای ویژه، تاج و عمامه خسته شده‌اند و در دام بازی بیهوده استبداد خوب و بد نیفتاده‌اند.

توئیت: مرگ بر ارتجاع، سرخ و آبی و سیاه.
توئیت: بد نیست از رسانه‌های مزدبگیر هم بپرسیم #مرد_آزادی کجای خبرای شماست؟
توئیت: مرد آزادی با فریاد مرگ بر دیکتاتور فریاد تمام انسانهای آزادیخواه بود. شما هم صدایش باشید با هر گرایشی که دارید. جانش در خطر است و معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود!

توئیت: #مرد_آزادی_کجاست این سؤال فقط درباره آن مرد نیست؛ گویای تصویری هم هست که او از رویای فردا به دست داد: آزادی ما در گرو رهایی از سایه سنگین شاه و شیخ است.
توئیت: در آستانه چهل و دومین سالگرد انقلابی که قرار بود نفی تمام اشکال استبداد باشد مردی ایستاده پشت به دوربین، بی‌چهره و بی‌آن که سودای دیده شدن داشته باشد دستانش را مشت کرد و فریاد آزادی سر داد و بازداشت شد. #مرد_آزادی_کجاست

شنبه ۱۸بهمن۱۳۹۹