روزنامه حکومتی شرق: قالیباف با پوتین دیدار نمی‌کند کلید مشاوران قفل کرملین را باز نکرد
ایراد کجا بود که پوتین به قالیباف وقت ملاقات نداد، در حالی‌که قبلاً اعلام شده بود رئیس مجلس حاضر شده هم در فرودگاه ایران تست کرونا بدهد هم در مسکو؟ به‌نظر می‌رسد تیم رسانه‌یی و مشاوران جوان قالیباف هول شدند و صرف یک درخواست را قطعی پنداشته و آن را رسانه‌یی کردند. دم خروس آنجا بیرون می‌زند که یک فعال رسانه‌یی اصول‌گرا توئیت می‌کند که: «اصرار به «دیدار با پوتین» از اول هم اشتباه بود!»
عباس عبدی در توئیتی نوشت: «قصد تحقیر ندارم فقط به دو اشکال قالیباف اشاره می‌کنم. ۱. به جای این‌که زندگی و فعالیت عادی خود را انجام دهد، همه کارهایش معطوف به انتخابات است. لذا کارهایش همیشه مصنوعی و خراب می‌شود. ۲. مشاورانش از خودش خیلی ضعیف‌ترند. برخی هم یاد ماجرای سعید جلیلی افتاده‌اند : «شهریور ۹۱ هم سعید جلیلی نیم‌ساعت پشت در اتاق اردوغان معطل شد تا موفق به دیدار با او شود».

دوشنبه ۲۰ بهمن ماه۱۳۹۹