وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت آخوند روحانی گفته است در ایران یک «شبکه فساد فراملی» تشکیل شده که درگیر «بازار غیررسمی» است که ارزش تجارت در آن سالانه به «۲۰ تا ۲۵میلیارد دلار» است.
عباس آخوندی در مصاحبه‌یی که دوشنبه ۲۰بهمن۹۹ در خبرگزاری حکومتی ایسنا منتشر شده، تأکید کرده است این شبکه فساد که اکنون بین‌المللی شده، در طول ۱۵سال گذشته شکل گرفته و نقطه اوج آن دولت احمدی‌نژاد بوده که ۱۰۰میلیارد دلار سهام به‌طور عمده بین نهادهای نظامی توزیع شد.
وزیر سابق راه و شهرسازی آخوند روحانی هم‌چنین گفته در ایران در حال حاضر ۵دولت داریم و اقتصاد ایران «درگیر فساد تودرتو و عمیق است». به گفته وی، این شبکه فساد «همه جا در پی منافع خوشان هستند» و «اگر برجام ایجاد می‌شود، بلا فاصله با آن مخالفت می‌شود و مسیر الحاق به FATF هم کور می‌شود».
لوایح اف‌.ای‌.تی.‌اف که مربوط به حوزه پولشویی هستند، اکنون در مجمع تشخیص مصحلت نظام در حال بررسی هستند و بر اساس اظهارنظرهای صورت گرفته، مدیران نهادهای اقتصادی زیر نظر خامنه‌ای و سپاه مخالف تصویب این لوایح هستند

دوشنبه ۲۰ بهمن ماه۱۳۹۹