قضاییه ولایت فقیه در یک حکم ضدانسانی، زندانی سیاسی زهرا صفایی و دو فرزندش پرستو و محمدمسعود معینی را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد.
بر اساس متن کامل دادنامه که به دست کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام رسیده است، قضاییه ولایت فقیه در تاریخ ۴ بهمن ۹۹ حکم زندانی سیاسی زهرا صفایی،‌ دخترش پرستو معینی و پسرش محمدمسعود معینی را صادر کرده است.
پرستو معینی بعنوان متهم ردیف اول پرونده، بابت اجتماع و تبانی به تحمل پنج سال حبس تعزیری، از جهت تبلیغ علیه نظام، یکسال حبس تعزیری؛ در مجموع به ۶ سال حبس محکوم شده است.
زهرا صفایی تحت عنوان متهم ردیف دوم پرونده از بابت اجتماع و تبانی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از جهت تبلیغ علیه نظام، ۱ سال حبس تعزیری و از جهت توهین به خامنه ای و خمینی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری؛ در مجموع به ۸ سال حبس محکوم شده است.
محمدمسعود میعنی بعنوان متهم ردیف سوم پرونده، بابت اجتماع و تبانی به تحمل پنج سال حبس تعزیری و از جهت تبلیغ علیه نظام به تحمل یکسال حبس تعزیری؛ در مجموع به ۶ سال حبس محکوم شده است.

دوشنبه ۲۰ بهمن ماه۱۳۹۹