محمود علوی در گفتگویی تلویزیونی گفت وزارت‌خانهٔ تحت ریاست وی ۵ روز پیش از ترور پاسدار فخری‌زاده مکان ترور را تشخیص داده بوده و فقط زمان آن را نمی‌دانسته است. وی تصریح کرد: «آن نفری که کار تدارکات [ترور] را انجام داده بود در نیروهای مسلح بود و ما دراین حوزه نمی‌توانیم کار اطلاعاتی کنیم.»
به بیان ساده طرف پاسدار بوده!

فاکس نیوز درباره کشته شدن محسن فخری زاده گزارش داده بود : «او یک دانشمند معمولی نبود. رئیس برنامه اتمی رژیم ایران و معروف به پدر بمب اتمی این رژیم بود.

این یک شکست عظیم برای برنامه اتمی رژیم ایران بود. فخری زاده درست در حومه تهران کشته شد. بعد از آن که افراد مسلح به او حمله کردند . این یکی از آخرین مجموعه حملاتی است که به قلب برنامه اتمی رژیم ایران ضربه زده است».

تلویزیون فاکس نیوز:۷آذر

سه شنبه ۲۱بهمن ماه۱۳۹۹