ژرژهانری بوتیه از وکلای مقاومت ایران در محاکمه دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک به پرسش رادیو آر.ت.ب.اف بلژیک در مورد امکان معاوضه اسدی دیپلمات تروریست رژیم با احمدرضا جلالی که در تهران زندانی است پاسخ داد.
وی گفت: به هیچوجه نباید با تروریستها مذاکره کرد. به‌خصوص با یک دولت تروریست. این برای اولین بار است، تأکید می‌کنم برای اولین بار است که یک دادگاه به وضوح دخالت دولت ایران را برای انجام عملیات تروریستی تأیید کرده است. ما یک نامه به صورت مکتوب از خانم ویلمز (وزیر خارجه بلژیک) دریافت کرده ایم که (گفته است به این مسئله) تن نخواهد داد.
وکیل بوتیه هم چنین گفت: ساختاری که در این عملیات دست داشته است رژیم ایران است. اسدی عضو سرویسهای مخفی رژیم تهران است.
موضوعی که بسیار مهم است این است که دادگاه اعلام کرده که سرویسهای مخفی «دولت ایران» در بالاترین سطح چنین عملیاتی را طراحی کرده‌اند. دولت ایران یک دولت تروریستی است. این آن چیزی است که دادگاه با گفتن این که ر‌ژیم ایران در این عملیات دست داشته اعلام کرده است.

سه شنبه ۲۱بهمن ماه۱۳۹۹