از اتحادیه اروپا خواستار تلاش برای آزادی فوری سعید سنگر

و سایر زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اعتراضات مردمی

اعزام یک هیأت به ایران برای بازدید از زندانها و ملاقات با زندانیان هستیم

پارلمان اروپا -بیانیه کمیته دوستان ایران آزاد:

ما عمیقاً نگران وضعیت نگران‌کننده حقوق‌بشر در ایران، به‌ویژه افزایش اخیر اعدامها و بازداشتهای گسترده در سراسر کشور هستیم.

در حال حاضر زندانیان سیاسی و به‌طور خاص دستگیر شدگان در ارتباط با اعتراضات سراسری در نوامبر ۲۰۱۹ – آبان ۹۸ توسط مقام‌های رژیم ایران با شکنجه و رفتارهای وحشیانه از جمله شلاق، اعدام‌های مصنوعی، فرو بردن در آب تا سر حد خفگی و هم‌چنین خشونتهای جنسی و ممنوعیت از مداوای پزشکی لازم برای درمانهای حیاتی هدف قرار داده شده‌اند.

عفو بین‌الملل در گزارش خود در تاریخ ۲سپتامبر۲۰۲۰ – ۱۲شهریور۱۳۹۹ گزارش داد: دادستانهای رژیم ایران به جای تحقیق در مورد ناپدید شدن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاریها و جرایم علیه بازداشت شدگان که صرفاً به‌خاطر استفاده از حقوقشان در آزادی بیان، تشکل و اجتماعات دستگیر شده‌اند، با طرح اتهامات امنیت ملی علیه صدها نفر در بسیج سرکوب شریک شدند و قضات بر اساس «اعترافات» در زیر شکنجه، احکام مجرمانه را صادر کردند.

یکی از این موارد فوری، پرونده زندانی سیاسی سعید سنگر از پیرانشهر است. قضاییه رژیم ایران پس از اتمام دوره ۲۰سال زندان او در ارومیه بدون یکروز آزادی موقت، به اتهام حمایت از اپوزیسیون دموکراتیک ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، او را به ۱۱ماه زندان دیگر در ارومیه محکوم کرد.

سعید سنگر، ۴۷ساله، از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی ایران است که از سال۲۰۰۰ دستگیر و به اتهام «محاربه»و»تماس با مجاهدین خلق» به ۱۸سال زندان محکوم شد. وی به مدت سه سال در زندان انفرادی مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت و ۱۳بار در معرض اعدام مصنوعی قرار داده شده است.

رژیم در ایران از تعهدات بین‌المللی خود چشم‌پوشی کرده و قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر و حق زندگی و آزادی بیان مردم ایران را نقض می‌کند.

قضاییه رژیم ایران توسط ابراهیم رئیسی اداره می‌شود، که در قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در ایران در سال۶۷ (۱۹۸۸) دست داشته است.

مخالفان ایرانی و عفو بین‌الملل بارها خواستار اقدامات بین‌المللی برای جلوگیری از خون‌ریزی توسط مقامات و نقض حقوق‌بشر در ایران و پایان دادن به مصونیت از مجازات مقامات رژیم شده‌اند.

دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا از این فراخوان پشتیبانی می‌کند و از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جوزپ بورل، و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و وزرای خارجه آنها خواستار این موارد هستیم:

– آزادی فوری سعید سنگر و هم‌چنین سایر زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان در ارتباط با اعتراضات مردمی در ایران

– اعزام یک هیأت به ایران برای بازدید از زندانها و ملاقات با زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت شده

– ایجاد هر گونه روابط با رژیم ایران منوط به بهبود قابل تأیید وضعیت حقوق‌بشر در ایران

– استفاده از مکانیسم تحریم‌های حقوق‌بشر، همان‌طور که در قطعنامه‌های پارلمان اروپا در دو سال گذشته در مورد ایران خواسته شده است، برای اعمال اقدامات هدفمند علیه مقامات رژیم ایران که مرتکب نقض جدی حقوق‌بشر شده‌اند، از جمله ابراهیم رئیسی که مانند سلف خود، صادق لاریجانی است

پارلمان اروپا

کمیته پارلمانی دوستان ایران آزاد

۱۱فوریه۲۰۲۱

یکشنبه ۲۶بهمن ماه۱۳۹۹