روستای باغبخشی از توابع شهرستان خواف خراسان رضوی پس از گذشت ۱۱ روز همچنان در فشارهای امنیتی و محاصره نیروهای نظامی قرار دارند. نیروهای سرکوبگر امنیتی قصد دارند که ساکنان بلوچ این روستا را بطور کامل از این ناحیه منتقل کنند به همین خاطر اجازه برگشت روستاییان را نداده و شماری از اهالی روستا را بازداشت کرده‌اند.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۹۹، ماموران امنیتی به روستای باغبخشی یورش برده و بیش از ۳۰۰ تن از مردان و زنان این روستا را بازداشت کردند.
یک منبع مطلع در این مورد به گزارشگر کمپین فعالان بلوچ گفت: «پس از گذشت ۱۱ روز از این جریان، روستای باغبخشی همچنان در محاصره نیروهای امنیتی قرار دارد، بسیاری از مادران باردار در وضعیت بدی قرار دارند و به آنها نیز اجازه داده نمی شود تا برای کارهای درمانی به پزشک و مراکز درمانی مراجعه کنند و به علت بایکوت رسانه ای و جو شدید امنیتی و قطع برق و اینترنت دسترسی این مردم به دنیای بیرون میسر نیست.»

سه شنبه ۲۸ بهمن ماه۱۳۹۹