بدنبال تهدید آخوند محمود علوی، وزیر اطلاعات رژیم آخوندی که وضعیت رژیم را به گربه‌ای گیر افتاده تشبیه کرد که ممکن است اقدام به بمب‌سازی کند، آخوند روحانی روز چهارشنبه ۲۹بهمن در جلسه هیات دولت درباره داشتن سلاح هسته‌ای به غلط‌کردم‌گویی افتاد و گفت: آمریکا بخواهد یا نخواهد، اروپا بخواهد یا نخواهد، سازمان ملل بخواهد یا نخواهد، اگر همه دنیا هم به ما بگویند ایران خیلی خوب است سلاح هسته‌یی داشته باشد، ما نظرمان تغییر نمی‌کند، ما دنبال سلاح هسته‌یی نخواهیم بود.
آخوند روحانی گفت: نکته اول این است که همان‌طور که بارها ما گفتیم در برنامه دفاعی کشور ما جایی برای سلاح کشتار جمعی و از جمله هسته‌یی وجود ندارد و نخواهد داشت! این تصمیم قاطع نظام هست جمهوری اسلامی ایران نمی‌خواهد دارنده سلاح هسته‌یی باشد. نمی‌خواهد نگهدارنده سلاح هسته‌یی باشد و به طریق اولی هیچ وقت نمی‌خواهد از سلاح هسته‌یی استفاده بکند .

چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه۱۳۹۹