آرین طباطبایی، از وابستگان رژیم جمهوری اسلامی در آمریکا که به طور مدام از سازش با جمهوری اسلامی حمایت و از اقدامات دولت پیشین آمریکا مانند به هلاکت رساندن قاسم سلیمانی به شدت انتقاد می‌کند، به عنوان مشاور ارشد در وزارت امور خارجه دولت جو بایدن استخدام شد!

وی دختر سیدجواد طباطبایی، رئیس گروه فلسفه دائره‌المعارف بزرگ اسلامی و از نزدیکان نایاک نیز می باشد و نظرات پدرش هم در سالهای اخیر به آخوندهای حاکم بر ایران نزدیک بوده است!
در تصویر پدر آرین طباطبایی را در حال دریافت لوح تقدیر از حسن روحانی می بینید!
یکی از سیاست های کثیف دستگاه مماشات میدان دادن به عوامل رژیم ضد ایرانی آخوندها و تروریسم این رژیم است.

جمعه اول اسفند ماه۱۳۹۹