وزیران خارجه سه کشور اروپایی و آمریکا روز پنجشنبه ۳۰بهمن در یک بیانیه مشترک نگرانی خود در رابطه با اقدامات رژیم ایران جهت تولید غنی‌سازی اورانیوم ۲۰درصد و فلز اورانیوم را ابراز کردند.
ظریف وزیر خارجه آخوندها در واکنش به بیانیه سه کشور اروپایی و آمریکا درباره نقض تعهدات رژیم ایران در پیامی در حساب کاربری خود نوشت:
«به جای فلسفه‌بافی و قرار دادن بار مسئولیت بر دوش ایران، تروئیکای اروپایی/اتحادیه اروپا باید به تعهدات خود عمل کرده و خواستار آن شود که میراث تروریسم اقتصادی ترامپ علیه ایران پایان یابد.
تدابیر جبرانی ما پاسخی هستند به نقضهای ایالات متحده و تروئیکای اروپایی. اگر از معلول هراسانید، علت را حذف کنید. ما «اقدام» را با اقدام پاسخ می‌دهیم».

جمعه اول اسفند ماه۱۳۹۹