در حالیکه همزمان با دستگیر دیپلمات تروریست رژیم در ترکیه سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه رژیم دیپلمات بودن وی را حاشا کرد! جواد ظریف، وزیر امور خارجۀ رژیم فاش کردکه «فرد دستگیرشده» در ترکیه دارای «پاسپورت سیاسی» ایران بوده است.

این فرد که از او با نام «محمدرضا ناصرزاده» یاد می شود، به گزارش رسانه‌های ترکیه از سوی مقامات امنیتی این کشور مظنون به دست داشتن در قتل مسعود مولوی، مدیر کانال تلگرامی «جعبۀ سیاه» و کارمند پیشین وزارت اطلاعات است. پاسپورت سیاسی افزون بر دیپلمات ها به کسانی داده میشود که ماموریت سیاسی داشته باشند. بنابر این این دیپلمات تروریست ماموریت تروریستی داشته است و دستگاهی که ظریف اداره آن را برعهده دارد وظیفه وماموریت نخستش جاسوسی و ترور و ماله کشی جنایت وفساد است.

شنبه ۲ اسفند۱۳۹۹