سخنان خامنه‌ای پیرامون نمایش انتخابات ۱۴۰۰ برخلاف عباراتی که تلاش کرد در آنها فضای وحدت میان باندهای حکومتی ایجاد کند، موجب تشدید صف‌بندی و سهم‌خواهی شده است. این البته عجیب به‌نظر نمی‌رسد؛ چرا که شکاف درونی به‌خصوص در رأس آن، چنان عمیق شده که دیگر با هیچ نوش‌دارویی به تعادل پیشین برنمی‌گردد.

سخنان خامنه‌ای در جوهر خود، طرح مسألهٔ انتخابات به‌مثابه راه نجات وضعیت کنونی نظام می‌باشد. وی تلاش کرد در عبارتی از پیش آماده شده، هم دولت روحانی و بیرون آمدن مشابه آن از صندوق را سم نظام معرفی کند و هم به عناصر باند خودش دستور انتخاب دلخواه خودش و مهندسی شدن آن را بدهد. در ادامه، انگشت تأکید بر مشارکت حداکثری با هدف مشروعیت خریدن برای نظام گذاشت؛ چرا که برای نظام آخوندی فقط نمرهٔ امتحان مهم است؛ حتی اگر این نمره بر روی کاغذی سفید نوشته شده باشد؛ چرا که برای این نظام با وجود ولی‌فقیه، اصل انتخاب وجود ندارد و از منظر خودشان اساساً رأی مردم مشروعیتی ندارد. از این رو خامنه‌ای تجویز صرفاً شرکت در انتخابات می‌کند و از این طریق خط کار را هم به عناصر باندش تلقین می‌نماید. رسید دریافت تجویز خامنه‌ای را روزنامه وطن امروز وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد و در شماره ۳۰بهمن ۹۹ نوشت:

«شرایط آشفته مدیریتی کشور اهمیت این انتخابات را دوچندان کرده است. رهبر انقلاب در بخشی از بیانات‌شان با اشاره به اهمیت مشارکت مردم، فرمودند: اگر مشارکت پرشور با یک انتخاب درست یعنی انتخاب یک نیروی کارآمد، باایمان، با انگیزه، علاقه‌مند و پرکار همراه شود، نور علی نور و تضمین‌کننده آینده کشور است».

یکی از وجوه حرف خامنه‌ای دربارهٔ انتخابات ۱۴۰۰، تلاش عمدی در به‌کار نبردن «دولت جوان حزب‌اللهی» است که قبلاً بارها وعدهٔ آن را می‌داد. در انتخابات مجلس آخوندی که در ۲اسفند ۹۸ برگزار شد، خیلی رو و آشکارا باند رقیب را حذف کرد و مشابه آن را هم برای نمایش ۱۴۰۰ وعده داده بود؛ اما حالا از آنجا که پیشاپیش نظر و رأی مردم برایش روشن شده است، استغاثه و گدایی رأی را در زرورق «انتخاب یک نیروی کارآمد» به بسیجیان نظام گوشزد می‌کند. در این زمینه هم روزنامهٔ حکومتی وطن امروز، رسید دریافت تجویز خامنه‌ای را بر اسم نبردن از دولت حزب‌اللهی اعلام وصول کرد و نوشت:

«تأکید ایشان بر تضمین آینده ایران باعث می‌شود جریانهای انقلابی تمرکز خود را بر شاخه‌های فرعی که بعضاً باعث تغییر صورت‌مساًله و فضای حاکم بر انتخابات می‌شود، نگذارند».

همان‌طور که اشاره شد، حتی اگر خامنه‌ای برای نمره آوردن به‌مثابه مشارکت حداکثری، دستورالعمل رقیق کردن جنگ باندی را بدهد، باز هم نمی‌تواند از تشدید آن جلوگیری کند؛ چرا که جوهر پیام و حرف او، حذف باند رقیب است. این واقعیت را ملازمان باندی‌اش روی هوا زدند و خط و نشان کشیدن رو به باند مغلوب را با بیان «جامع‌ترین گزینه» و «نسخه راهگشا» و «شکست غرب‌گرایان» برملا نمودند:

«منویات رهبر انقلاب را می‌توان تلنگری به نیروهای انقلابی برای پیدا کردن جامع‌ترین گزینه ممکن دانست؛ تلنگری که اگر به آن توجه جدی شود، می‌توان نسخه راهگشا برای عبور از شرایط فعلی و شکست غرب‌گرایان را پیدا کرد» (همان منبع).

ملاحظه می‌شود که هر دو باند رژیم از سخنان خامنه‌ای بوی جنگ و حذف را بیشتر استشمام می‌کنند تا «انتخابات پرشور» را. ذات این برآورد از جانب هر دو باند، زمینه‌ای واقعی دارد و آن، تحریم و طرد نمایش حکومتی از جانب مردم ایران است. علت هم اساساً در این است که ایران کنونی با ایران مقطع نمایش انتخاباتی سال۹۶ بسیار متفاوت می‌باشد. رژیم آخوندی شمه‌ای از تحریم کل نظام را در ۲اسفند ۹۸ تجربه کرد. زمینی که اکنون زیر پای خامنه‌ای و باندهای نظامش می‌لرزد، از ادامهٔ ارتعاشات همان تحریم است که در نمایش ۱۴۰۰ بسا مرتعش‌تر و قدرتمند‌تر خواهد بود.

یکشنبه ۳ اسفند اسفند۱۳۹۹