چهل و پنج شخصیت آمریکایی و بین‌المللی در یک نامه سرگشاده به جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا خواستار اقدامات سخت‌تری علیه رژیم ایران در بازگشت به برجام شدند و نوشتند: «بایدن، دولت وی و شرکای ما در گروه ۵+۱ با چالشهای بسیار پیچیده و سخت و متفاوت از آنچه پنج سال پیش وجود داشت روبه‌رو هستند. معلوم است که هیچ تصمیم سیاست خارجی به اندازه آنچه در رابطه با رژیم کنونی ایران و توافق اتمی با این رژیم است، آزاردهنده نیست. به همین جهت ما مایل هستیم یک راه‌حل اندیشمندانه به جلو که شامل یک توافق همه‌جانبه در رابطه با سیاست در قبال رژیم ایران است پیشنهاد کنیم. به‌خصوص که برجام ۲۰۱۵مورد قبول عمومی نبود و از آنجا که رأی کنگره را ندارد، لذا نمی‌تواند یک معاهده کامل باشد.

در این نامه هم‌چنین آمده است: رژیم ایران عمیقاً منفور است. رفتار وحشیانه در مورد حقوق‌بشر در داخل ایران، قتل‌عام اپوزیسیون، آدم‌ربایی و اعدام مخالفان و زندانی کردن حامیان حقوق مدنی در ایران از جمله کارهای این رژیم است. رژیم ایران کماکان حکومت شماره یک حامی تروریسم در جهان است. این رژیم به پولشویی، ترور در خارج از مرزهایش، تقویت و حمایت از تبهکاران بین‌المللی با تجارت غیرقانونی و سوخت رساندن به جنگهای نیابتی در خاورمیانه و به خطر انداختن امنیت متحدان و شرکای ما ادامه می‌دهد و در عین‌حال از دیکتاتورهایی که بر سر مردم خود بمبهای بشکه‌یی و سلاح شیمیایی می‌ریزند، حمایت می‌کند… . اما شرایط تغییر کرده است. مردم ایران و سایر مردم منطقه که زیر یوغ نیروهای نیابتی و متحدان این رژیم زندگی می‌کنند قیام کرده و عطش عمیق خود را برای پایان دادن به سرکوب و استبداد این رژیم نشان داده‌اند…
نویسندگان نامه می‌افزایند: ما از بایدنیک سیاست دو حزبی در قبال رژیم ایران در کنگره و در اتحاد با متحدان آمریکا و شرکایمان هم در اروپا و هم خاورمیانه ایجاد کند که منعکس‌کننده واقعیتهای منطقه در سال۲۰۲۱ باشد و نه سال۲۰۱۵ که برجام اولیه بر اساس آن ایجاد شد… .

ما نگرانیم که اتمام مدت محدودیتهایی که علیه رژیم ایران اعمال شده، سرانجام منجر به این شود که رژیم ایران بتواند موشکهای میان‌برد بالستیک بسیار دقیق‌تر تولید کرده و حتی به سمت تولید موشک قاره‌پیمای بالستیک که بتواند به آمریکا نیز برسد، پیش برود. ورود به برجام بدون در نظر گرفتن پدیده غروب این محدودیتها ضربه‌یی به صلح و امنیت بین‌المللی است… در برجام ۲۰۱۵برنامه موشکی رژیم ایران، حمایت آن از گروه‌های تروریستی و اشتیاق آن به افروختن آتش جنگ در کشورهای همسایه و تروریسم سایبری علاوه بر فعالیت‌های تجاوزگرانه نظامی در سراسر منطقه خالی از توجه مانده بود…
در این نامه هم‌چنین آمده است: برخی از رهبران اروپایی مانند امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه موکداً بر نیاز به رسیدن به یک توافق همه‌جانبه با رفتارهای غیرقابل قبول رژیم ایران پا فشرده‌اند. آمریکا و سایر متحدان ما هم باید همین کار را بکنند. .
ما از رئیس‌جمهور بایدن می‌خواهیم در پی یک حمایت دوحزبی به‌عنوان پیش‌شرط هر گونه توافقی با رژیم ایران باشد. ما هم‌چنین می خواهیم که هر گونه توافق بالفعلی با این رژیم به‌صورت یک معاهده تنظیم شده و برای تأیید به سنا داده شود… برجام ۲۰۱۵ اگر بخواهد به برجام ۲۰۲۱ تبدیل شود به‌شدت ناکارآمد و شکست‌خورده و غیرقابل ترمیم است.

یکشنبه ۳ اسفند اسفند۱۳۹۹