حامد اسماعیلیون:

نصف امروز به اظهارات خانم آرین طباطبایی در سمینارهای مختلف گوش کردم. به نظرم هیچ وقت با دیدن ویدیویی کوتاه نمی‌شود درباره‌ی آدم‌ها و عقایدشان اظهار نظر کرد. شاید بدانید که ایشان به عنوان مشاور ارشد دولت بایدن مشغول به کار شده‌اند. گوش کردم با اینکه حوصله‌ی تمرکز کردن طولانی بر موضوعی نیست ولی این شکنجه‌ی شنیدن سخنان ایشان را تحمل کردم و آن‌چه باقی ماند افسوس و عصبانیت برای خودم، پرواز ps752 و ایران بود.

وقتی فکر می‌کنم در تمام روزهایی که ما رنج کشیدیم و می‌کشیم عده‌ای سعی می‌کردند و سعی می‌کنند جنایات یک حکومت جهنمی را در غالب استراتژی‌های سیاسی و با کلمات زیبا به دنیا غالب کنند و از آن برای جاه‌طلبی سیاسی خود سود ببرند مغزم سوت می‌کشد. این کارها، کار هرکسی نیست. به این یکی اطمینان دارم.
——-
طباطبایی، ماله‌کشی پست فطرت است که سر به شر فروخته و ذره‌ای انسانیت در نهاد تهی اش پیدا نمیشود و با چرب زبانی، زیر ماسک آکادمیک، مخ آدمهای بی‌خبر از ایران را با دروغ پر می‌کند!
آرین طباطبایی،در مورد قیام سراسری و مردمی آبانماه گفته بود :
براندازی تبدیل به جوک شده !

یکشنبه ۳ اسفند اسفند۱۳۹۹