گزارشی از قیام مردم

سراوان امروز سه شنبه پنج اسفند سراوان به دنبال کشته شدن ده‌ها سوخت‌بر در اثر تیراندازی مستقبم سپاه پاسداران، رو به روی ساختمان فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. نیروهای امنیتی برای متفرق کردن جمعیت حاضر در تجمع، با گلوله های ساچمه ای و مشقی به سمت معترضان تیراندازی کردند.معترضان نیز در واکنش به تیراندازی ها، ساختمان فرمانداری سراوان را تسخیر کردند.پس از تسخیر فرمانداری، درگیری ها به داخل خیابان های سراوان کشیده شده و معترضان خودروهای ماموران کلانتری را پس از توقیف به آتش کشیدند.با تیراندازی ماموران امنیتی به سمت معترضان و پرتاب گاز اشک آور، شماری از مردم کشته و زخمی شدند.پس از آن تنش بین نیروهای ضد شورش و معترضان افزایش یافته و معترضان به سمت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران حرکت کردند.مردم منطقه اکنون در اعتصاب سراسری هستند. همچنین اهالی روستای کشتگان از توابع بخش بم پشت با حضور در مقابل پایگاه سپاه با آنها درگیر شدند. در این درگیری که با تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران همراه بوده، هموطنان با سنگ از ماموران پذیرایی کرده و درب فرمانداری را شکستند.به دلیل قطعی اینترنت در بخش بم پشت، ویدیو و عکسی تاکنون از این پایگاه و قیام مردم کشتگان منتشر نشده است. مردم دزاپ نیز آمادگی خود در حمایت از قیام مردم سراوان را اعلام کردند. مردم دزاپ با این اعلام حمایت قصد دارند شب پنجم اسفند در حمایت از قیام مردم سراوان اقدام به بستن جاده های این شهر و مسیرهای ترانزیتی کنند. مردم سراوان از مردم دیگر شهرها درخواست کمک دارندخبرها حاکی از کشته شدن حداقل سه معترض می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه ۵ اسفند۱۳۹۹