به گزارش کمپین فعالان بلوچ، روز سه شنبه ۵ اسفند به دنبال کشتار سوختبران و موج اعتراض ها در سراوان ، ماموران اداره اطلاعات سراوان تعدادی از شهروندان که یکی از آنها کودک بود را بازداشت کردند.
اسامی بازداشت شدگان محمد شهرسان زهی فرزند کاظم، عزیز شهرسان زهی ۱۶ ساله فرزند لهداد و محمد درزاده فرزند عبدالغفور میباشد
بر اساس این گزارش محمد شهرسان زهی و عزیز شهرسان زهی اهل مهرستان و محمد درزاده ساکن روستای دزک است.
گزارش ها حاکی است که پسر عموهای محمد و عزیز ازجمله سوختبرانی بودند که روز گذشته هدف تیراندازی ماموران سپاه پاسداران قرار گرفتند و این دو برای اطلاع از وضعیت پسرعموهایشان به سراوان آمده بودند.
تعداد بازداشت شدگان رو به افزایش است.

چهارشنبه ۶  اسفند۱۳۹۹