دولتهای فرانسه، آلمان و انگلستان به تعلیق پروتکل الحاقی توسط ایران واکنش نشان می‌دهند.

بیانیه دولتهای فرانسه، آلمان و انگلستان:
ما، وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلستان [E۳] عمیقاً ابراز تأسف می‌کنیم که ایران از امروز تعلیق پروتکل الحاقی و تدابیر شفافیت بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را آغاز کرده است. اقدامات ایران نقض بیشتر تعهداتش بر اساس برجام است و نظارت پادمانی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی [IAEA] را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.
E۳ در تأکید بر ماهیت خطرناک این تصمیم متحد هستند. این امر دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایتها و اطلاعات مربوط به اقدامات پادمانی را به‌طور قابل توجهی محدود می‌کند. این امر هم‌چنین توانایی IAEA برای نظارت بر و راستی‌آزمایی برنامه هسته‌یی و فعالیت‌های مرتبط به هسته‌یی ایران مطابق مأموریت گزارش دهی آن تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را محدود می‌کند.
ما مدیر کل و دبیرخانه را به‌خاطر تلاشهای مستمر آنها برای اجرای راستی‌آزمایی و نظارت ضروری بر تعهدات هسته‌یی ایران بر اساس برجام در شرایط کنونی، همان‌طور که در سفر مدیر کل به تهران در ۲۰ و ۲۱فوریه برجسته شد، تحسین و از آن پشتیبانی کامل می‌کنیم. ما نتیجه یک تفاهم موقت دوجانبه بین IAEA و ایران را مورد توجه قرار می‌دهیم می‌کنیم که امکان دسترسی به اطلاعات مشخصی را تا سه ماه حفظ می‌کند.
ما از ایران مصرانه می‌خواهیم همه اقدامات کاهش دهنده شفافیت را متوقف و به‌حالت اول برگرداند و همکاری کامل و به موقع با IAEA را تضمین کند. هدف ما حفظ برجام و حمایت از تلاشهای ادامه‌دار دیپلماتیک برای محقق کردن یک راه‌حل مذاکره شده است که اجازه دهد ایران و ایالات متحده به متابعت کامل به تعهدات خود در برجام برگردند.

 

چهارشنبه ۶  اسفند۱۳۹۹