با خروج آمریکا از برجام در پی قیام مردم ایران در دی ماه ۹۶ که پنبه شعبده بازی «اصلاح طلب- اصولگرا» را برای همیشه زد. حرف و حدیث نظام و حامیانش این بود که تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ فشار تحریمها را با فشار به مردم ایران و دست کردن در جیب و سفره های خالی مردم و دور زدن تحریمها و پیش فروش نفت و قاچاق مواد مخدر و …تحمل کنند.

امیدشان این بود ترامپ برود و جوبایدن معاون پیشین اوباما که پولهای نقدش بد جور به بیخ دندانشان مزه کرده بود بیاید؛ تحریمها برداشته شود و تنور مماشات که سرد و خاموش شده بود داغ شود و …! کیسه بسیار گشادی هم دوخته بودند!

اما اتفاقات مهمی دردوره ریاست جمهوری ترامپ افتاده بود که این امید و آرزو خواب پنبه دانه بود.

تحریمهای گسترده بویژه تحریم سپاه پاسداران. قیام سرخ و آتشین آبان ۹۸. کشتن قاسم سلیمانی. سرنگونی عمدی و برنامه ریزی شده هواپیمای مسافربری اوکراین. دستگیری و محاکمه دیپلمات تروریست رژیم اسدالله اسدی به جرم اقدام به بمب گذاری در گردهمایی اپوزسیون سرنگونی طلب.حمله موشکی به آرامکوی عربستان. گروگانگیری شهروندان دو تابعیتی و خارجی. قیامهای عراق و لبنان و نقض برجام و موشک پرانی در عراق و …نا امنی و بی ثباتی برای جذب سرمایه گذاران خارجی. بازگشت به گذشته و دوران «برجام» را خواب و خیال می نمود.

بایدن آمد و تحریمها برداشته نشد.کیسه گشادی که آخوندها دوخته بودند خالی ماند و کلاه گشادی شدکه بر سر خود گذاشتند! اروپا به آمریکا نزدیک ترشد و همان خواسته های که ترامپ با فشار حداکثر روی میزبرای آخوندها گذاشته بود؛ روی میز هستند.

اکنون با شعله ای از آتشفشان فعال نارضایتی اجتماعی که در سراوان و بلوچستان فعال شده است و فعالیت های اتمی لو رفته برای دست یابی به بمب اتم که بر دعاوی صلح آمیز بودن فعالیت های اتمی رژیم خط بطلان کشیده اند؛ خامنه ای و تمامیت نظام بسان قمار بازی که باختش حتمی ومسجل است؛ با قمار روی انتخابات آمریکا یک بازنده است که در لحظات پایان بازی مشغول جر زنی است!

با لغو پروتکل الحاقی و موشک پرانی در بغداد خامنه ای می خواست باج بگیرد اما کسی وی را جدی نگرفت و در یک عقب نشینی خفت بار در توافق با آژانس شکست تلخی را پذیرفت. اکنون تحریمها که برداشته نشد زنگ خطر قیام هم به صدا در آمده است و بر سر دو راهی

رفتن پای میز مذاکره یا نرفتن که به یک خروجی راه می برد تمامیت نظام ولایت فقیه گیر افتاده است. شقه وشکاف در درون نظام سر باز کرده است.به تجربه و با توجه به اینکه حفظ نظام اوجب واجبات است. همانطور که خمینی برای جستن از خطر سرنگونی زهر آتش بس را لاجرعه سرکشید و خامنه ای از خطر قیام وحمله نظامی با زانوان خونین پای برجام رفت. خامنه ای اگرچه مسیر انقباض را ریل گذاری کرده است. اما با توجه به فشار تحریمها و خطر قیام و عواقب تن ندادن به خواسته های آمریکا و اروپا «نرمش» ذلیلانه هیچ بعید نیست. واپس تمرگیدن وتوافق با آژانس. باید به رژیم وحامیانش گفت راه ومسیر ما که سرنگونی است شعله ور و روشن تر از پیش است. راه نجات رژیم را اگر پیدا کردید در پیمودنش درنگ نکنید.

ادمین بگونه

۵شنبه۷ اسفند ۱۳۹۹