فراخوان فعالان بلوچ به مردم غرب بلوچستان برای حمایت از قیام مردم سراوان
در اعتراض به کشتار سوختبران توسط سپاه پاسداران بپاخیزید.
متن فراخوان به شرح زیر است:
«از یکایک جوانان بیدار بلوچ در تمامی شهرهای غرب بلوچستان میخواهیم ، جوانان دلاور زاهدان، ایرانشهر، سراوان و سرباز و… را تنها نگذاشته و همانند این دلاوران برای حق مظلومان وارد میدان شوید.»
«جوانان بلوچ قصرقند، جاسک ، گیاوان، میناب، رودبار، ریگان، فهرج، قلعه گنج، بم، نرماشیر، و عنبرآباد، جازموریان، بشاگرد، منوجان، سیریک، کوه مبارک، کلاهی، کرگان و جیرفت… با استفاده از روش «تجمع و گریز» به حمایت دیگر مناطق بلوچستان بپیوندید.»
«امروز ۷ اسفند ۹۹ زمان حمایت از سوختبران بی دفاع بلوچ است.»

۵شنبه۷ اسفند ۱۳۹۹