سحرگاه یکشنبه ۱۰ اسفند۹۹ زندانی سیاسی جاسم حیدری به همراه سه زندانی دیگر اعدام شدند.

یک منبع مطلع گفت پدر جاسم حیدری جسد او را روز گذشته در اداره اطلاعات دیده است. حکم اعدام زندانی سیاسی جاسم حیدری به اتهام «بغی از طریق همکاری با گروههای مخالف نظام» اجرا شد.

این حکم روز پنجشنبه ۲۲آبان۹۹، در دیوان عالی کشور تایید و به وی ابلاغ شده بود.

جاسم حیدری فرزند کویت از اهالی کوی زعفرانیه اهواز میباشد. وی در آذرماه سال ۹۶ در تهران بازداشت شد. وی ابتدا به زندان اوین و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شد.

حکم اولیه اعدام جاسم حیدری در دادگاه انقلاب اهواز (در مجمع قضایی تندگویان واقع در خرمکوشک عامری – در ابتدای نیوساید) صادر شده بود.

جاسم حیدری قبل از بازداشت در کشور اتریش پناهنده بود اما پس از برگشت به کشور در تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل شد.

ماموران اطلاعات جاسم حیدری را زیر شدید ترین شکنجه های جسمی و روحی قرار دادند تا او را وادار به اعترافات اجباری در زیر شکنجه کنند.

اداره اطلاعات اهواز برای افزایش فشار بر این زندانی سیاسی مادر ۵۰ ساله وی به نام مرضیه حیدری را نیز در تاریخ ۲۰ اسفند ۹۶ بازداشت کرد. خانم مرضیه حیدری بعدا به زندان سپیدار اهواز منتقل و با قید وثیقه آزاد شد.

جاسم حیدری چندین ماه بصورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات تحت شکنجه های شدید روحی و جسمی قرار داشت و نهایتا به زندان شیبان اهواز منتقل شد.

دوشنبه ۱۱ اسفند  ۱۳۹۹