روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۹۹، حمزه درویش، زندانی عقیدتی محبوس در زندان لاکان رشت توسط ماموران زندان با دستبند و پابند به محل حفاظت اطلاعات زندان منتقل و مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

به گزارش  منابع فعال حقوق بشردر ایران، ماموران زندان لاکان رشت زندانی سیاسی حمزه درویش را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

بر اساس این گزارش و به نقل از منابع نزدیک به آقای درویش، حوالی ظهر روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۹۹ مامورین زندان لاکان زندانی سیاسی حمزه درویش را با دستبند و پابند به محل حفاظت اطلاعات زندان منتقل و بعد از چشم‌بند زدن توسط چند نفر مورد ضرب و شتم قرار دادند. ماموران زندان در جواب به اعتراض آقای درویش به وی گفته‌اند؛ «اخبار و وضعیت زندان را به بیرون منتقل میکنید و حق اینکار را ندارید».

لازم به ذکر است که زندانی سیاسی  حمزه درویش ۵ ماه است که ممنوع الملاقات بوده و مستمرا مورد اذیت و آزار قرار میگیرد و در  شرایط فعلی جانش در خطر است.

همچنین گفتنی است که آقای درویش از تاریخ ۳۰ تیرماه در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و با درخواست بازگشت به زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب غذا زد.

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۹۹