آخوند روحانی روز یکشنبه ۱۷اسفند در دیدار با سایمون کاوونی وزیر خارجهٔ ایرلند که به تهران سفر کرده است با التماس ذلت‌بار گفت: «بهترین راه مذاکره با احترام و پرهیز از تهدید و فشار است، فعال شدن برجام منوط به لغو تحریم‌ها از سوی آمریکا است».
روحانی افزود: «جمهوری اسلامی متعهد به برجام و حفظ آن بوده و تنها طرفی است که برای آن هزینه پرداخته است. اروپا در برجام بی‌عمل و بی‌تحرک است».
رئیس جمهور ارتجاع گفت: «هم‌چنان مصمم به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستیم. نظام آمادگی دارد پس از رفع تحریم‌های آمریکا و دست کشیدن این کشور از سیاست تهدید و فشار، بلافاصله به‌تعهدات خود عمل کند».
او کاهش تعهدات برجامی رژیم و توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را مصوبه مجلس دانست و گفت که به رغم این اقدام، رژیم «همچنان مصمم به همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایفای وظایف این سازمان براساس توافق صورت گرفته است».

یکشنبه  ۱۷ اسفند ۱۳۹۹