امروز   یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۹ در پی برگزاری تجمع اعتراضی از سوی بازنشستگان و مستمری‌بگیران در تهران، مأموران جنایتکار نیروی انتظامی ضمن حمله وحشیانه به تجمع بازنشستگان شماری از آنها  را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند.

مزدوران رژیم با حمله به بازنشستگان موبایلها و تراکتها و بنرهای آنها را گرفتند. مأموران سرکوبگر رژیم درهای مترو را بسته و مانع پیوستن سایر بازنشستگان به این تجمع اعتراضی شدند. رویارویی بازنشستگان معترض با مأموران سرکوبگر ادامه دارد

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی امروز یکشنبه ۱۷اسفند در شهرهای مختلف از جمله یزد، اصفهان، تبریز، شوشتر، خرم‌آباد ، ایلام،  قزوین، کرمانشاه، اهواز، شاهرود، رشت، مشهد، ساری، اردبیل، اراک، ارومیه، بهشهر مازندران،سنندج، شیراز، کرمان، نیشابور، تهران و کرج … برای پیگیری مطالبات خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

(1) بگونه on Twitter: «#تجمع سراسری #بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی #خراسان شمالی #بجنورد یکشنبه ۱۷ اسفند ۹۹ https://t.co/dsrCaF9T36» / Twitter

یکشنبه  ۱۷ اسفند ۱۳۹۹