در نوسانات شدید بهای دلار دربازار آزاد انگشت اتهام از جمله متوجه دولت روحانی و محاسبات ارزی بانک مرکزی بود. بر اساس محاسبات صورت گرفته، دولت روحانی از بابت گرانی ارز در ایران ۴۹۱ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.صادرات نفت ایران به‌ویژه از سال ۲۰۱۸ به این سو کاهش شدیدی داشته است. کاهش صادرات نفتی، به معنای کاهش درآمد ارزی دولت است. به‌رغم آن، گفته می‌شود که درآمد ریالی دولت روحانی در هشت سال فعالیت خود نسبت به دوره زمامداری محمود احمدی‌نژاد افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
موضوع بر سر پدیده «تسعیر ارز» است. تسعیر ارز نوعی تعیین نرخ برای تبدیل درآمد ارزی به واحد پول گزارشگری است. واحد پول گزارشگری در فعالیت‌های بازرگانی ایران و به‌ویژه در محاسبات بودجه‌ای ریال است.به این ترتیب، نرخ تبدیل درآمد ارزی به نرخ گزارشگری در زبان اقتصادی «تسعیر ارزی» خوانده می‌شود. اکنون گفته می‌شود که دولت روحانی از بابت افزایش بهای دلار در بازار آزاد توانسته در مدت هشت سال فعالیت خود ۴۹۱ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. رادیو آلمان
این پول کجا رفته؟!

یکشنبه  ۱۷ اسفند ۱۳۹۹