کیلی مور گیلبرت استاد دانشگاه استرالیایی که ۸۰۴روز در ایران زندانی بوده گفت سپاه پاسداران در دوران زندانی بودنش بارها تلاش کرد تا او را به‌عنوان یک جاسوس دوجانبه عضوگیری کند. به گزارش دیلی میل وی افزود: «آنها می‌خواستند از موقعیت آکادمیک من استفاده کنند و من با سفر به کشورهای اروپایی و آمریکا برای آنها اطلاعات جمع‌آوری کنم اگر من اینکار را قبول می‌کردم آنها مرا آزاد می‌کردند».
وی به اسکای نیوز گفت: «من می‌دانستم که علت این‌که آنها در هیچ مذاکره هدفمندی با استرالیایی‌ها [برای آزادی او] وارد نشدند این بود که می‌خواستند مرا استخدام کنند، آنها می‌خواستند که به‌عنوان جاسوس برای آنها کار کنم.
دکتر گیلبرت گفت: «مرا در یک اتاق 2 در 2 متر که شبیه جعبه بود زندانی کردند. هیچ توالتی نداشت…هیچ چیزی در آنجا وجود نداشت بجز یک تلفن بر روی دیوار برای صدا کردن نگهبان». وی گفت ماهها در آن اتاق سرد، بدون بهره مندی از نور یا هیچ سرگرمی بسر برد در حالیکه نور مستمر چراغ و صدای پارازیت و چیزهای دیگر که در اتاق پخش می شد.

دیلی میل انگلستان

دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹