(7) بگونه on Twitter: «حضور واستقرار ماموران سرکوبگر دربندر کوهستک دروحشت از قیام مردم #کوهستک جمعه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹ https://t.co/qoYbrkNBQo https://t.co/xQsmvTy4tC https://t.co/gzpA7339ED» / Twitter

(8) بگونه on Twitter: «تصویری از کشته و زخمی های بندر #کوهستک با گلوله پاسداران خامنه ای جلاد هویت یکی از کشته شدگان «مهدی رئیسی»معروف به شهرسان می باشد. یکی از مجروحین راشد ترکمانی نام گ دارد و از ناحیه ما زخمی شده است. جمعه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹ https://t.co/qoYbrkNBQo https://t.co/xQsmvTy4tC https://t.co/P57crYVCq8» / Twitter

امروز جمعه ۲۲ اسفند ماه ۹۹ مردم در اعتراض به اقدامات و تیراندازی مستقیم نیروهای دریابانی شهرستان سیریک در کوهستک و کشته شدن دو سوحت بر چندین قایق نیروهای دریابانی را به آتش کشیدند. بر اثر تیراندازی پاسداران یک معترض بلوچ از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته و زخمی شده است.هویت یکی از کشته شدگان «مهدی رئیسی»معروف به شهرسان می باشد. یکی از مجروحین راشد ترکمانی نام گ دارد و از ناحیه ما زخمی شده است.

پس از کشته و زخمی شدن دو سوخت بر توسط نیروهای دریابانی و اعتراض اهالی کوهستک نسبت به این جنایت، ماموران امنیتی در این شهر بندری حضور سنگین پیدا کردند.
گزارش ها از بندر کوهستک حاکی است که نیروهای امنیتی و ضد شورش از شهرهای سیریک و میناب به کوهستک آمده اند.
همچنین اینترنت در این منطقه دچار قطعی و اختلال شده و ارتباط با شهروندان به سختی انجام می شود.
درگیری و تیراندازی ماموران به سمت معترضان بلوچ در برخی نقاط شهر همچنان ادامه دارد و جو شهر به شدت ملتهب و امنیتی است.

جمعه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹