بنابه اخبار منتشره برادران عظیمی در رسانه‌های ایرانی خارج از کشور و رسانه‌های هلندی بارها به عنوان نمونه‌های موفقیت مورد تقدیر قرار گرفته بودند.
‏۵۰ افسر و سگ پلیس هتل Elderschans در آردن‌بورخ ‎هلند را تفتیتش و عظیمی‌ها  را بازداشت کردند.
پلیس چندین فلش‌مموری و لپ‌تاپ و اسناد زیادی رو ضبط کرده است. خانه مسکونی برادران عظیمی معروف به «قصر الدسخانز» هم تفتیش شده است.
‏پلیس ‎هلند گفته است تحقیقات گسترده‌ای روی این پرونده انجام شده، اما ارتباط این پرونده با عملیات امروز گسترده پلیس ‎بلژیک علیه باندهای مواد مخدر را رد کرده‌ است .
برادران عظیمی در خرید و فروش ملک هم فعال‌اند و تا پارسال یک تیم فوتبال هم داشتند که سرمایه‌گذاری عظیمی داشته اند. ‌
‏همچنین طبق اخبار منتشر شده برادران عظیمی که سه‌شنبه دستگیر شده‌اند، امروز موقتا آزاد می‌شوند.متهمین همه اتهامات را انکار کرده‌اند.

جمعه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹