دادگاه استیناف حوزه ثانویه آمریکا در منهتن، تصمیم دادگاه محلی مبنی بر مصادره ساختمان شماره ۶۵۰ خیابان پنجم در منهتن متعلق به رژیم را مورد تأیید قرار داد. این مصادره بر پایه اتهاماتی بود که این ساختمان تحریم‌ها علیه رژیم ایران را نقض کرده است. یوروپین سنکشن ۲۱اسفند

تسخیر ساختمان بنیاد علوی

رژیم ایران پول زیادی برای لابی‌کردن توسط عواملش در هر دوسوی اقیانوس اطلس در اروپا و آمریکا خرج می‌کند. این رژیم از طریق بنیادهای خیریهٔ جعلی کمکهای مالی را برای برخی دانشگاههای مشخص، تحت عنوان هزینهٴ تحقیقات فراهم می‌کند.

یکی از این نهادها، بنیاد علوی مستقر در آمریکا است. در ۱۶سپتامبر ۲۰۱۳، یک دادگاه منطقه‌یی ایالات متحده در نیویورک دستور تسخیر ساختمان ۳۶طبقه‌یی اداری دفتر مرکزی منهتن را که متعلق به بنیاد علوی است، به‌دلیل نقض مقررات معاملات (با رژیم) ایران، صادر کرد.

یکشنبه ۲۴ اسفند ۹۹