رسانهٔ حکومتی مستقل ۲۴اسفند ۹۹در مطلبی با عنوان «اصلاح‌طلبان دیگر سوپاپ اطمینان نیستند» هشدار داد: در ۹۶ و ۹۸ اقشار فقیر برای معیشت به میدان آمدند و الآن هم تمام آقایان نگران آمدن اقشار فرودست به میدان اعتراض و مبارزه هستند.
روزنامه مستقل در ادامه ضمن تأکید بر ناتوانی نظام در برابر شورشهای خیابانی نوشت:احتمال دیگر این است که شما شورشهای شهری را نتوانید کنترل کنید. مسائل ۹۶ و ۹۸ نشان داد کنترل اعتراضات از طریق سرکوب می‌رود و به‌دنبال راه‌حل‌های سخت‌افزاری هستند.

یک هموطن از آستارا:
این رژیم را فقط با خیابان آمدن ما فقط با سوزاندنشان فقط با آتش زدن اینها می‌شود اینها را پاک کرد دیگه هیچ راهی ندارد ما بتوانیم اینها را از کشورمان بیرون کنیم.

دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۹