«بلاندین برییر»، خواهر «بنژمن برییر»، جهانگرد جوان فرانسوی که در ایران به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام اسلامی زندانی است، در گفتگو با هفته نامۀ فرانسوی «لوپوئن» اتهامات طرح شده علیه برادرش را بُهت آور و بی اساس خوانده و گفته است که برادر او، بنژمن برییر، یک جهانگرد است و تنها گناه‌اش این بوده که عاشق مردم و کشور ایران شده است.
به گزارش رادیو فرانسه، «بنژمن برییر»، جهانگرد جوان فرانسوی، از ده ماه پیش در زندان مشهد به سر می‌برد. سعید دهقان، وکیل ایرانی، دوشنبه پانزدهم مارس در صفحۀ توئیتر خود نوشت که دادگاه انقلاب، جوان فرانسوی را به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام اسلامی ایران متهم کرده و مستندات این اتهامات اظهار نظر «بنژمن برییر» دربارۀ حجاب اجباری در ایران در صفحۀ شخصی خود در توئیتر و عکسبرداری از مناظر با استفاده از یک «دُرون» قابل دسترس در بازار بوده که بیشتر به وسیلۀ سرگرمی کودکان شباهت دارد.

 

سه شنبه ۲۶ اسفندماه ۹۹