به گفته صدیقه مالکی فرد همسر معلم زندانی سید هاشم خواستار، وضعیت سلامتی ایشان در زندان وکیل آباد مشهد رو به وخامت گذاشته و جانش در خطر است. روز گذشته برای پایین آوردن فشار خون ایشان، پزشک زندان ۲۰۰ سی سی خون از وی کشیده است.
متن این نامه که نسخه ای از آن بدست کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام رسیده از این قرار است:
به نام خداوندجان وخرد
امروز چهارشنبه ۲۷ اسفند ۹۹ ساعت حدود ۱۱ آقای سید هاشم خواستار نماینده معلمان آزاده ایران از زندان وکیل آباد مشهد زنگ زدند ایشان در سال ۸۸ به مدت دو سال و اندی در زندان وکیل آباد مشهد بدون یک روز مرخصی محبوس بودند و در آنجا به بیماری های گوارشی و آرتروز و فشار خون بالا مبتلا شدند بعد از آزادی از زندان بهتر شدند تا اینکه در ۲۰ مرداد ۹۸ به جرم حمایت از جانباز و برادر شهید آقای جعفری یزدی که به جرم انتقاد از حکومت به ۱۳ سال زندان محکوم شده بود به اتفاق دوستانش دستگیر و بیش از ۵ ماه در سلول انفرادی اداره اطلاعات مشهد و از بهمن ۹۸ هم در زندان وکیل آباد بدون یک روز مرخصی محبوس است. در این مدت باز این بیماریها که سوغات زندان است دوباره به سراغشان آمده و متاسفانه روز به روز فشار خونشان بالا میرود و وزنشان پایین می آید که درعرض یکسال بیش از ۲۰ کیلو وزن کم کرده اند. امروز دکتر درمانگاه زندان گفتند شما در آستانه ۷۰ سالگی هستید و فشار خون شما با دارو تنها پایین نمی آید و باید تغذیه تان را تغییر دهید که همسرم می گوید من بیشتر با شیر و میوه سد جوع می کنم و تنها غذایی که از زندان میل می کنم عدسی و لوبیا که آنها را هم می شویم که نمک آن کم شود. دکتر گفته باید در خانه تحت مراقبت قرار بگیرید و امروز هم برای پایین آوردن فشار خونشان ۲۰۰ سی سی خون از ایشان گرفتند. باتوجه به فشارخون بالا وشیوع بیماری کرونا ووضعیت غذای شور زندان وایام تعطیلات ونظر دکتر زندان مبنی براستراحت درخانه چنانچه خدای ناکرده برای همسرم اتفاق نا گواری بیفتد من سرکردگان جمهوری اسلامی رامقصر می دانم. این شرح حال رامی نویسم که همه اطلاع پیدا کنند و بعدا کسی نگوید ما اطلاع نداشتیم….
صدیقه مالکی فرد۲۷ ۱سفند۹۹

پنجشنبه ۲۸اسفندماه ۹۹