روز چهارشنبه ۲۷اسفند، در یک کنفرانس در سنای آمریکا که با پیام خانم مریم رجوی آغاز شد، سناتورها از هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواه خواهان اعمال یک سیاست قاطع علیه رژیم آخوندی شدند.
در این کنفرانس سناتور رابرت منندز رئیس کمیتهٴ روابط خارجی سنای آمریکا طی سخنانی بر ضرورت برپایی یک ایران آزاد و دمکراتیک و مبتنی بر حقوق‌بشر تأکید کرد و خواستار حسابرسی از رژیم در مورد نقض حقوق‌بشر در ایران شد.
رئیس کمیتهٴ خارجی سنای آمریکا خواستار حفاظت و امنیت ساکنان اشرف۳ در آلبانی شد و با تأکید بر این‌که سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در کنار مردم ایران می‌ایستند، گفت: در قبال رژیم حاکم بر ایران که درصدد خاموش کردن صدای مردم ایران است، سکوت مجاز نیست و دولت آمریکا به‌دنبال حسابرسی از رژیم آخوندی است.
دیگر سخنرانان کنفرانس بزرگ سنای آمریکا شماری از سناتورهای عالیرتبه از هر دو حزب از کمیته‌های روابط خارجی، اطلاعات، امنیت ملی و تخصیص بودجه بودند.

پنجشنبه ۲۸اسفندماه ۹۹