عکس/ کنفرانس در سنای آمریکا حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۷ اسفند ۹۹ (۱۷مارس۲۰۲۱)

فراگیر شدن خواست حسابرسی از رژیم آخوندی، سمت و جهت سیاست‌های جهانی در رابطه با رژیم آخوندی را نشان می‌دهد. سمتی که تشدید انزوا، فشار، تحریم و زیر ضرب گرفتن بیشتر رژیم آخوندی حاصل آن است؛ و «اتفاقاتی که اخیراً در عرصه بین‌الملل رقــــم خورد حلقه تکمیل‌کننده منزوی شدن نظام» است و «اجماع‌سازی‌ها به هر شکل ممکن در چند هفته اخیر علیه نظام» نشان می‌دهد «فضای سیاسی در عرصه بین‌المللی به ضرر نظام در حال تغییر است» و طرف‌های بین‌المللی «یک پکیج ایجاد کرده‌اند تا نظام را بیشتر در تنگنا قرار دهند» (روزنامهٔ حکومتی آرمان-۲۶ اسفند). وضعیتی که در آن حتی «کسانی که ما به آنها تکیه می‌کنیم، مثل چین و روسیه» هم «نشان داده‌اند که به پای ما دیگر نمی‌ایستند» (قربان اوغلی، دیپلمات رژیم-روزنامهٔ شرق-۲۶ اسفند)؛ این حسابرسی جهانی برای رژیم بسیار خطرناک و دارای پیامد‌های شدید است، چرا که «فراتر از یک امر سیاسی روز، یک امر امنیتی برای جمهوری اسلامی تلقی می‌شود» (روزنامهٔ حکومتی دنیای اقتصاد-۲۷ اسفند).

سمت‌گیری شتابان سیاست‌های جهانی علیه رژیم و رفتن هر چه بیشتر به سمت حسابرسی از دیکتاتوری حاکم بر ایران، طبعاً خودبه‌خودی و تصادفی نیست. حسابرسی از رژیم به‌خاطر جنایتهای بیشمارش علیه مردم ایران و مردم کشورهای منطقه پیوسته خواست مجاهدین و مقاومت ایران بوده است و اکنون پیگیری این خواسته به یمن مقاومت مردم ایران به‌ویژه قیام آتشین آبان۹۸ از یک‌سو و شکست سیاست مماشات از سوی دیگر به بار نشسته و اکنون چرخ تحولات بر ضد رژیم آخوندی به‌حرکت در آمده و شتاب گرفته است.

در این میان حتی تغییر دولت در آمریکا که باعث ذوق‌زدگی آخوندها شد و برای رفع تحریم‌ها و بازگشت به‌تعادل سال۲۰۱۵ خواب‌های پنبه‌دانه می‌دیدند، نه تنها تا این لحظه چیزی تغییر نکرده، بلکه حتی «درخواست‌های خفت‌بار اصلاح‌طلبان از دولت بایدن» برای بازگشت به برجام (روزنامهٔ حکومتی وطن امروز-۲۷ اسفند) کاری از پیش نبرده و «در شرایطی که نظام در حال تحمل شدیدترین فشارهای ناشی از تحریم‌هاست، بایدن با زیرکی تمام، سیاست اعمال تحریم‌هایی جدید را در قالب ادامه یافتن» سیاست فشار حداکثری «پیگیری می‌کند» (روزنامهٔ حکومتی همدلی-۲۳ اسفند).

این است سرنوشت رژیمی پابه‌گور که پایه‌هایش بر تروریسم، کشتار، غارت، نقض حقوق‌بشر و سرکوب سوار است و توان و ظرفیت دست‌کشیدن از آنها را ندارد. در نتیجه وقتی جبهه مقابل آن، یعنی مردم و مقاومت ایران در برابرش می‌ایستد و مقاومت می‌کند، جهان و سیاست‌های بین‌المللی هم در برابر این رژیم جهت می‌گیرند و موجب وارد آمدن هر چه بیشتر فشارهای خردکنندهٔ بر آن می‌شوند و راه مردم و مقاومت ایران برای نیل به پیروزی و رهایی را هموار می‌سازد.

جمعه  ۲۹ اسفندماه ۹۹